Short mockumentary created for 48 Hour Film Project Warsaw (2017).
directed by: Janusz Pietroszek
cinematography: Jakub Golis
scenography: Aneta Talarczyk
make-up: Monika Bicz
sound: Jakub Wilk
screenplay: Natalia Kościńska
production manager: Bogusia Pietroszek
editing: Łukasz Fiurst. Janusz Pietroszek
cast: Dariusz Dudzik, Olga Madejska, Paweł Stecki, Jakub Wilk, Jakub Golis

You may also like

Back to Top